ADIM ADIM DOCKER İLE DERLEME

ADIM ADIM DOCKER İLE DERLEME

main ve core depolarını kendi github sayfana forkla,

fork yaptıklarını,

 git clone git@github.com:kullanıcı_adı/main.git 


gibi, kendi adın neyse ona göre düzenle,

 git config --global user.name "......" 

 

 git config --global user.email "......" 

 

sonra /home/kullanıcı_adı/ dizinine pisi-2.0 isminde bir klasör aç

pisi-2.0 bu klasörün içine clone yaptığın main ve core klasörlerini at, hatta buraya doğrudan clone et

sonra core dosyasının içine gir

 git remote add upstream git@github.com:pisilinux/core.git 

 

komutunu ver

sonra main klasörüne gir

 git remote add upstream git@github.com:pisilinux/main.git 

 

komutunu ver

bundan sonra her iki klasörde de

 git pull upstream master 

 

komutuyla pisilinux deposundaki değişiklikleri al

 git push origin master 

 

komutuyla kendi forkuna gönderebilirsin

gelelim docker bağlamaya

konsole aç

 sudo docker -d -s overlay 

 

bu komuttan sonra YENİ bir konsole sayfası aç

 sudo docker pull ertugerata/pisi-chroot-farm 

 

 sudo docker run -v /home/kullanıcı_adı/pisi-2.0:/git -v /home/kullanıcı_adı/pisi-2.0/build:/root -v /var/cache/pisi/archives:/var/cache/pisi/archives -v /var/cache/pisi/packages:/var/cache/pisi/packages -itd ertugerata/pisi-chroot-farm bash 

 

 sudo docker ps 

 

bu komuttan sonra çıkan konteynır_adı her ne ise ona dikkat ederek,

 sudo docker attach konteynır_adı 

 

 service dbus start 

 

 pisi ur 

 

 pisi up -dvsy 

 

derlemeye hazırız.

pisi-2.0 klasörümüzdeki kpat adlı paketi şöyle derliyoruz:

 pisi bi /git/main/desktop/kde/games/kpat/pspec.xml -d --ignore-safety 

 

derlediğimiz paketin, runtime dependency lerini anlamak için;

 pisi it pisilinux-dev-tools --ignore-safety 

 

artık checkelf alabiliriz,

az önce yaptığımız paketi kuruyoruz,

 pisi it kpat......pisi --ignore-safety 

 

 checkelf -s -x kpat*.pisi 

 

çıkan rapora göre, runtime deps düzenliyoruz.

bitti.

DİKKAT: Paketin Işleri Bitince, Yeni Pakete Geçmeden, sonradan kurduğumuz dependency leritemizlemek için

 pisi hs -t 78 

 

çıkarken:

yeni bir konsol penceresi açıp,

 sudo docker stop konteyner-id 

 

konteyner-id, çalışırken kullandığımız konsol penceresinde var,

hazir durdurmusken,

 sudo docker rm konteyner-id 

 

ile de silebilirsiniz.

Artık How-can-i-make-a-Pull-Request“>Pull-Request göndermeye hazırız.

yazarlarından yazılı Suvari  ADIM ADIM DOCKER İLE DERLEME

Advertisements